kuwaandaa watu wa imani kwa ajili ya haki ya hali ya hewa